TÜİK: Türkiye 2’nci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) verilerini yayımladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının iktisadi faaliyete darbe vurduğu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,7 büyüdü. Ancak milli gelir yılın ilk üç ayına göre sadece yüzde 0,9 arttı.

Bu yılın 2. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ekonomi %21,7 büyüdü. Bazı çok kötü olduğu için buraya bakmak yanıltıcı olur. Mevsimsel düzeltilmiş seride bir önceki çeyreğe göre ekonomi sadece %0,9 büyüdü. Bunun anlamı son açıklanan veriye göre yıllık büyüme %4’ün altında.

— Erhan Usta (@55erhanusta)


Bir önceki çeyreğe göre büyüme ise yüzde 0,9 oldu. Ana gruplara bakıldığında yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları 2021 yılı ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 22,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamalarında büyüme ise yüzde 4,2’de kaldı.

Resim

İkinci çeyrekte yatırımlar yıllık yüzde 20,3 arttı. İhracat, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 60, ithalat ise yüzde 19,2 büyüdü.

HİZMETLER SEKTÖRÜ LOKOMOTİF OLDU

Verilere göre yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüme performansına hizmetler sektörü imza attı. Buna göre hizmetler sektörü yüzde 45,8 büyüdü. Hizmetler sektörünü yüzde 40,5 büyümeyle sanayi takip etti.

Resim

İnşaatta büyüme yüzde 3,1 seviyesinde kalırken ve tarım, ormancılık ve balıkçılıkta ise yüzde 2,3 oldu. Finans ve sigorta faaliyetleri ise ikinci çeyrekte yüzde 22,7 daraldı.

Resim

TÜİK verilerine göre üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) tahmini, 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,4 artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu.Bu haberler de ilginizi çekebilir:


  • d“TL’den çıkıyoruz” diyen Deutschebank: Dolar 9 lirayı geçecek​

    dDolar 8 TL’nin altına iner mi?​

    dÖnde gelen Amerikan bankası Wells Fargo: Dolar 10 TL olacak​
GSYİH’nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla Amerikan Doları bazında 188 milyar 566 milyon olarak tahakkuk etti. Makine ve teçhizat yatırımları üç çeyrektir yüzde 30’un üzerinde arttı.

Resim

Yüzde 21,7’lik büyümeye rağmen çalışanların milli gelirden aldığı pay hem çeyrekten çeyreğe hem de geçen yılın 2’nci çeyreğine kıyasla azaldı. İşgücü ödemelerinin payı yüzde 37’den yüzde 32,9’a indi.

Son verilere göre makine teçhizat yatırımları ikinci çeyrekte yüzde 35,2 arttı. İnşaat yatırımlarındaki artış ise yüzde 12,2 olarak kaydedildi.

Baz etkisi nedeniyle iki haneli büyüyen bir çok ülke gibi TR ekonomisi 2021Ç2 de %21.7, Ç2/Ç1 de%0.9 büyüdü.

Kalkınmanın gerekli şartı yüksek oranlı sürdürülebilir büyüme, yeterli şartı ise adil paylaşımdır.

Büyümede adil paylaşım yok, emeğin aldığı pay %37 den % 32.9 gerilemiş

— Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz)
 
Üst